Czy Twoja firma jest gotowa na zmiany?

zbadaj gotowość organizacji do zmiany

Gotowość organizacji do zmian jest kluczowym kryterium diagnostycznym i prognostycznym względem skuteczności wdrożenia oraz jednym z najważniejszych czynników kontrolnych na każdym etapie zarządzania tą zmianą.

Badanie gotowości do zmiany pozwala na oszacowanie zagrożenia i ryzyka związanego z niepowodzeniem wdrożenia zmiany. Pozwala na zidentyfikowanie wąskich gardeł i obszarów firmy, które mogą osłabić lub uniemożliwić wprowadzenie zmian (opór wobec zmian). Pozwala też na wyeliminowanie możliwego do przewidzenia ryzyka lub zbudowanie planu naprawczego i algorytmów reagowania na pojawiające się zagrożenia.

Wypełnij formularz aby otrzymać bezpłatne badanie gotowości do zmiany


Firma
Imię i nazwisko
email

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Korzyści z badania

  • Kompleksowa i rzetelna ocena gotowości organizacji do zmian
  • Zbudowanie kultury organizacyjnej gotowej do przyjmowania zmian
  • Uelastycznienie systemu zarządzania organizacją
  • Usprawnieni zarządzania zmianami, priorytetyzacja działań i świadome zarządzanie zmianami
  • Wzrost monitorowania przebiegu zmian i zapewnienie skuteczności wdrożenia
  • Szybkie reagowanie na zagrożenia dla wdrażanej zmiany
  • Wzrost zaangażowania całej organizacji w proces zmian

Badamy 5 kluczowych obszarów w organizacji

Celem badania gotowości organizacji do zmiany jest określenie stopnia przygotowania organizacji i jej personelu do skutecznego przeprowadzenia zmian w całęn firmie lub wybranych obszrach jej funkcjonowania.

W trakcie badania określamy poziom globalnego wskaźnika gotowości organizacji do zmiany, oraz posiom gotowości 5 kluczowych obszarów mających wpływ na zarządzanie oraz wdrażanie zmian do organizacji.

Badanie gotowości do zmiany w 3 krokach

formularz
Wypełnij prosty formularz, wystarczy, że określisz częstotliwość występowania jednego z 30 stwierdzeń w twojej organizacji. Pozwoli nam to na określenie stanu twojej organizacji w ramach każdego z 5 kluczowych dla gotowośc i obszarów.
analiza i raport
Otrzymane dane pozwolą nam na szybką i dokładną analizę uzyskanych wskaźników w ramach badanych obszarów gotowości do zmian organizacji. A przygotowany przez nas raport zawierać będzie obiektywną identyfikację najważniejszych problemów i zagrożeń we wdrażaniu zmian oraz rekomendacje rozwiązań prowadzących do efektywnego ich wdrażania.
omówienie wyników
Na spotkaniu nasz ekspert szczegółowo omówi wyniki raportu, wskaże źródła potencjału Twojej firmy, przyczyny występowania poszczególnych zjawisk, problemów i potencjalnych zagrożeń oraz zaprezentuje możliwe i efektywne rozwiązania mające na celu budowanie przewagi konkurencyjnej Twojej firmy na rynku.

Dlaczego Badanie Gotowości do zmiany?

Badanie gotowości do zmiany to praktyczne narzędzie nie tylko dla HR, ale również dla kadry zarządzającej. Polecane wszystkim Menedżerom zmagającym się z trudnym tematem, jakim są wszelkiego rodzaju zmiany. Badanie jest proste oraz szybkie w realizacji.

Badanie gotowości pozwala przyjrzeć się bliżej swojej organizacji pod kątem jej przygotowania do wprowadzania zmian. Pozwala odpowiedzieć na podstawowe pytanie, czy moja firma jest gotowa na zmiany? Przeprowadzenie badania zwiększa szanse na prawidłowe wdrożenie zmiany.

Wypełnienie formularza badania zajmuje kilkanaście minut. Raport z wynikami zostaje omówiony na godzinnym spotkaniu przez eksperta, który analizuje szanse na powodzenie wdrożenia zmiany w obecnych warunkach, wskazuje wąskie gardła oraz potencjalne zagrożenia hamujących prawidłowe wdrożenie zmiany. Dodatkowo wskazuje silne strony oraz potencjał firmy.

Zapytaj naszego eksperta

Ewa Puzia - Sawicka

Ekspert ds. rozwoju organizacji, Lean Managment

Trener biznesu, kaizen coach, coach ICC, psycholog, certyfikowany ekspert Kirkpatrick Four Levels® Evaluation Bronze Level, ekspert w dziedzinie oceny i rozwoju kompetencji pracowniczych oraz Lean Managment. Przewodnicząca komisji ds. jakości usług szkoleniowych PIFS. Posiada ponad 14-letnie doświadzczenie w doradztwie z zakresu HRD. Vice Prezes Zarządu firmy Respect.

W czym mogę Ci pomóc?